Finansiel

Dannelse

for Unge

  • Undervisningsforløb

  • Kurser og værksteder

  • Vidensbank, hotline og chatforum

  • Personlig vejledning

  • Det Finansielle Kørekort

Vi gør det cool at have styr på privatøkonomien, sejt at sige nej til overforbrug, og fedt at have en opsparing og investering!

Finansiel dannelse, det giver go' mening!

Mere end 4000 unge har modtaget We-Grows undervisning. Se hvad de siger til det her!

We-Grow?

Dannelse står skrevet ind i både Folkeskole- og Gymnasieloven, men de fleste forlader en ungdomsuddannelse uden forståelse for de mest basale økonomiske begreber. Unge mennesker kommer relativt sent i kontakt med en finansiel rådgiver, og ofte først i forbindelse med lån til bolig – alt for sent! Der er behov for finansiel dannelse. Dette underbygges af undersøgelser fra TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk – se vores gennemgang her:

We-Grow rapport om Behovet for Finansiel Dannelse.

We-Grow introducerer økonomisk indsigt, som en del af grunduddannelsen, så de unge mennesker bliver rustet til at tage fornuftige beslutninger i privatøkonomien og på boligmarkedet.

Bidrag til finansiel dannelse!

Om du er studerende, forældre, institution eller virksomhed,
så er der fordele ved at være medlem af We-Grow.

Du kan bidrage!

Der er mange måder du kan støtte Danmarks ungdoms finansielle dannelse. Hop ind på CFDU og læs mere om hvordan du kan være med!

Støtter

”Jeg har fået nyttig information som kan bruges i mine fremtidige økonomiske overvejelser. Jeg har lært hvordan man kan håndtere penge og fået praktisk information om livet efter gymnasiet, dette er godt da det meste gymnasiefag ikke har fokus på emnet.”

Elev fra 3.U – Frederiksberg Gym

”Man får en bedre indsigt i livet efter gymnasiet.
Det kræver stort overblik at træffe de rigtige økonomiske valg.”

Elev fra 3.X – Frederiksberg Gymnasium

”Jeg lærte en hel masse om skat, som jeg ikke forstod. Selvfølgelig også en række andre ting, men lærte mere i modulet end jeg har på 5 måneder i faget Erhvervsøkonomi. :)”

Elev fra 3.B – Frederiksberg Gym.

”Forløbet er yderst relevant for vores gymnasieelever, der ellers ikke har nogle muligheder for at få en ordentlig viden om privatøkonomi og se konsekvenser af de valg de træffer økonomisk. Forløbet er ligeledes yderst fleksibelt. Underviserne møder de unge, der hvor de er, og tilpasser undervisningen efter de unges manglende viden. 

Det er desuden meget vigtigt for os som undervisningsinstitution, at forløbet er uvildigt og ikke kommercielt. Det ville være godt, hvis alle elever på en ungdomsuddannelse fik mulighed for at gennemgå et forløb om privatøkonomi som en del af deres dannelse til kompetente samfundsborgere.”

Gitte Harding Transbøl, rektor for Rysensteen Gymnasium

”Jeg har fået meget mere viden og forståelse for de enkelte emner, som er vigtige for min fremtid. Underviseren er rigtig god til at komme ind på de forskellige emner med både forklaringer og cases. Det er råd som man ikke får andre steder og råd man ikke troede fandtes.”

Elev fra 3.U – Frederiksberg Gym.

“We-Grow leverer en meget kompetent, sober og fængende undervisning inden for et underbelyst felt. Kombinationen af privatøkonomisk praktisk viden og alment dannende viden om bl.a. ulighed og skatteforhold fænger eleverne – eleverne er åbenlyst engagerede i modulerne. De mærker, at viden inden for dette felt er med til at sikre både deres individuelle livsduelighed og deres almene udblik. Som gymnasium skal man ”vogte” elevernes undervisningstid nøje, men det her tilbud er bestemt værd at ofre tid på.”

Niels Hjølund Pedersen, rektor for Nærum Gymnasium

”Et bedre indblik på hvordan man kan sikre sig en solid og fornuftig privatøkonomi. Jeg har fået en bedre forståelse for hvilke lån man bør tage og hvilke man bør undgå. Større viden om hvilke faktorer man skal holde øje med når man skal kigge på lejlighed, fx. forskellen på andel, lejer og ejerbolig. Derudover har jeg også fået en større viden om pension, og hvordan det hele foregår.”

Elev fra 3.U – Frederiksberg Gym.

“Frederiksberg Gymnasium har i dette skoleår et samarbejde med We-Grow om undervisning af vores 3.g’ere i ’Finansiel dannelse’. Undervisningen er varetaget af kompetente branchefolk, der informerer, undersøger og diskuterer privatøkonomi med udgangspunkt i de unges egen situation.

Maja Bødtcher-Hansen, rektor for Frederiksberg Gymnasium

Emnet er i mine, lærernes og elevernes øjne meget relevant. Mange unge har i dag ikke kontakt til deres bank, og de har i løbet af deres skolegang frem til de får en egentlig egen-økonomi ikke modtaget undervisning i netop dette centrale felt. I et samfundsmæssigt perspektiv er emnet også overordentligt relevant. De unges evne til at skabe bæredygtige økonomiske rammer for deres liv er afgørende på lang sigt. Både for deres bidrag til samfundet og deres trivsel. Dertil kommer, at det er en vigtig og givende oplevelse at koble mellem erhvervslivet og skoleverdenen, så vi får dialog og læring på kryds og tværs.

Maja Bødtcher-Hansen, rektor for Frederiksberg Gymnasium

Jeg vil varmt anbefale støtte til udvikling af konceptet, så det kan udbredes yderligere på en bæredygtig måde. Vi vil som gymnasium gerne stille fagdidaktisk sparring og elever til rådighed til denne proces, ligesom jeg er overbevist om, at gymnasier i hele landet vil være meget glade for at få samme mulighed.”

Maja Bødtcher-Hansen, rektor for Frederiksberg Gymnasium

We-Grow
forening for
Finansiel Dannelse for Unge

CVR: 40730281

Bredland 10
2850 Nærum
Danmark

Telefon 40 33 02 33

YouTube
Instagram