Frikortet bruges, hvis din forventede indkomst på et år er under det beløb, du må tjene uden at betale skat (= Personfradraget).

Hovedkortet bruges hvis du tjener mere end personfradraget.

Bikort bruges kun, hvis du har flere udbetalere (f.eks.: arbejde eller SU) uanset hvor meget du tjener.

YouTube
Instagram