Hvis din SU (og evt. løn) er mindre end personfradraget, skal du bruge dit frikort.

Hvis din SU og løn overstiger personfradraget, skal du bruge dit hovedkort, der hvor du tjener mest med regelmæssig udbetaling. Du bruger så bikortet hos din anden indtægtskilde.

Eksempel 1: Du arbejder i et supermarked hele året og får SU. Begge indkomster udbetales hver måned, så vælg at bruge hovedkort, der hvor du har den største indkomst og bikortet det andet sted.

Eksempel 2: Du arbejder kun i sommerferien og får SU. Du skal bruge hovedkortet på den regelmæssige udbetaling, så du udnytter dit fradrag, og så dit bikort på den periodevise indtægt.

Du skal selv fortælle dine arbejdsgivere/SU hvilket skattekort de skal bruge.

YouTube
Instagram