Nej, ikke nødvendigvis. Man kan i årets løb have tjent mindre end det man tastede ind i sin forskudsopgørelse eller man kan have glemt et fradrag, eller i løbet af året have fået et fradrag som giver en mindre skattebetaling.

YouTube
Instagram