AMbidrag står for arbejdsmarkedsbidrag og går til forskellige statslige udgifter på arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være overførsler som barselsdagpenge, almindelige dagpenge, efteruddannelse, aktivering og andet, som staten støtter. Men det er ikke kun AM-bidraget som finansierer de overførsler, også andre skatter der finansierer disse.

YouTube
Instagram