Positiv kapitalindkomst er en indkomst du får, når du har et afkast af din kapital (opsparing). Det kan være fra renter eller aktieudbytte. Det er derfor ikke det samme som en normal indkomst som f.eks. lønudbetaling, som er en indkomst for en tjenesteydelse – også kaldet arbejde.

YouTube
Instagram