Negativ kapitalindkomst er f.eks. renteudgifter, tab ved salg af aktier m.m. Den samlede kapitalindkomst beregnes ved at tage den positive og trække den negative fra. Overskrider den positive den negative, er der tale om en positiv kapitalindkomst og omvendt er det negativ kapitalindkomst.

YouTube
Instagram