Den nominelle rentesats er en rentesats, der indeholder lånets rentetilskrivning og angiver den årlige rentebetaling i procent af det beløb man låner. Den effektive rente er den reelle rente afhængig af rentetilskrivningsperioden, som kan være flere gange årligt.

Et eksempel: Du låner 1.000 kr. af dine forældre. Rentesatsen aftales til 5% p.a. (p.a. står for ‘pro anno’ og betyder pr. år) med rentetilskrivning hver måned:

Første måned: Rente: 1.000*0,05/12= 4,17 kr

Anden måned: Rente: 1.004,17*0,05/12= 4,18 osv

Så den effektive rente er: 5,12% p.a. og den nominelle rente er 5,00% p.a.

Et andet godt rentebegreb er ÅOP – Årlige Omkostninger i Procent – som også indeholder omkostninger, rente, kurstab osv. ÅOP er det bedste sammenligningsbegreb, når man skal sammenligne udlån.

YouTube
Instagram