Renteswap er den ene del af en finansiel aftale, hvor den anden del er realkreditlånet. Andelsboligforeningen optager et lån med variabel rente i et realkreditinstitut/pengeinstitut, og ønsker at den variable rente byttes om med en fast rente (så foreningen kender sine fremtidige betalinger på realkreditlånet) hvorfor der indgås en renteswap som sikring af den faste rente. Dette er den meget korte forklaring på renteswap.

YouTube
Instagram