Der er mange dokumenter og oplysninger i forbindelse med køb af en andelsbolig. Men jeg synes, at vedtægterne, seneste årsregnskab med budget for det kommende år, referat af den seneste generalforsamling og eventuelt vedligeholdelsesplanen er gode at starte med.

Disse dokumenter giver som udgangspunkt et godt overblik over hvordan den enkelte forening ser ud med hensyn til lånene og driften og hvilke vedligeholdelsesarbejder m.m. der kan komme i de kommende år. Giver gennemgangen af nævnte dokumenter appetit på at gå videre med et køb, er der flere dokumenter som kan rekvireres hos administrator, inden den endelige beslutning træffes.

YouTube
Instagram