Kreditor er den som har lånt ud. Debitor er skyldneren, den som har lånt.

YouTube
Instagram