Realkreditlån, der er baseret på salg af realkreditobligationer, kan kun optages med pant i fast ejendom hvorimod et banklån kan gives til alle formål. Et banklån med pant i fast ejendom og i øvrigt samme vilkår som et realkreditlån vil typisk have en højere rente, da de obligationer, som ligger til grund for realkreditlånet, er meget eftertragtede og derfor handler til lavere renter.

YouTube
Instagram