På det datamateriale, som vi har set hidtil (april 2020) er der en nedgang i antal bolighandler, samt en mindre rentestigning på realkreditlån. Det kunne betyde et prisfald i boligpriserne på kort sigt. På længere sigt vil det være udviklingen i samfundsøkonomien, som vil være afgørende for udviklingen i boligpriserne. Højere arbejdsløshed, lavere BNP og generel langsommere økonomisk udvikling i samfundet, vil typisk betyde lavere boligpriser. Det har vi endnu ikke set indikationer på i Danmark, men i USA er arbejdsløsheden steget markant, og der forventes generelt lavere BNP globalt.

YouTube
Instagram