Retningslinjer for Frivillige Undervisere

For at sikre at vores undervisning altid er uvildig, apolitisk og ikke-kommerciel, så er man som underviser i We-Grow regi underlagt følgende retningslinjer:

 
  • We-Grows undervisere skal være opmærksomme på, at de i undervisningen repræsenterer We-Grow, og ikke andre institutioner/virksomheder man ellers måtte være tilknyttet.
  • Undervisere skal for så vidt muligt holde sig til det af We-Grow udarbejdede og godkendte undervisningsmateriale.
  • Undervisere er vejledere, ikke rådgivere. Det er ikke vores opgave at anbefale noget frem for noget andet, men derimod at beskrive det finansielle landskab på en faktuel og upartisk måde.
  • Undervisere skal undlade at udtale sig om hvilken finansiel organisation de tidligere har arbejdet i. Har man f.eks. arbejdet 40 år i en stor bank, så siger man det, men ikke hvilken bank der er tale om.
YouTube
Instagram