Hvad betyder tinglysning?

Tinglysning kaldes en sikringsakt. Når man køber en ejendom, skal der tinglyses et skøde der fortæller hvem det er der ejer ejendommen. Skal man i forbindelse med købet f.eks. optage et realkreditlån, skal pantebrevet ligeledes tinglyses på ejendommen, så...

Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev er et pant i ejendommen, som ejer af ejendommen udsteder til sig selv. Ejeren har så mulighed for at stille ejerpantebrevet til sikkerhed for f.eks. et boliglån.
YouTube
Instagram