Hvad er finansiel dannelse?

Finansiel dannelse er processen hvorved man lærer at begå sig med penge, at være myndig, tage ansvar for ens privatøkonomi og økonomiske handlinger (og deres konsekvenser), og selvstændigt navigere i samfundets finansielle landskab.

Viden, og det økonomiske sprog

For at forstå penge i eget liv, tale om og reflektere over økonomiske forhold, forhandle med finansielle aktører og navigere i samfundets finansielle landskab, må man forstå det sprog, der tales, og de begreber, der ligger bag – man må lære det økonomiske sprog.

Forståelse for det økonomiske sprog – at kunne ”tale og tænke økonomisk” – er forudsætningen for at kunne

  • tage økonomiske beslutninger på et kvalificeret grundlag,
  • styre egen privatøkonomi og forstå samfundsøkonomiske spørgsmål,
  • tale frit om privatøkonomi (uden tabu),
  • indgå i meningsfulde dialoger og forhandlinger med finansielle aktører, og
  • deltage i samfundsdebatten.

 

Adfærd, selvindsigt og kulturforståelse

Vi taler om penge, som om det var en håndgribelig størrelse – 100 kroner – ligesom en kop kaffe, en kvadratmeter eller 45 minutter, men i modsætning til alle andre ting spiller penge en helt særlig rolle er i vores psykologi og kultur.

Vores opvækst, opdragelse og uddannelse bestemmer hvordan vi hver især opfatter penge og værdi(er). Vores naturlige attitude til penge er derfor helt individuel, forskellig fra person til person og kultur til kultur. Finansiel dannelse indebærer derfor indsigt i egne vaner og handlemønstre, og i kulturen omkring os.

Finansiel dannelse er livslang læring

De nødvendige og tilstrækkelige betingelser for finansiel dannelse dækker altså en bred vifte at basal viden og færdigheder.

Det er at lære de økonomiske begreber at kende, tilegne sig matematisk forståelse af renter, låneomkostninger, investeringer og afkast, og opnå kulturel, psykologisk og social indsigt i forhold til penge og økonomi, og dernæst at begynde at styre privatøkonomien i praksis, det er de første skridt på den finansielle dannelsesrejse, som varer hele livet.

Hertil kommer mere specialiseret viden. Når det basale er på plads, kan man begynde at specialisere sig i områder, som for eksempel forståelse af finansielle markeder, deres indflydelse på samfundsøkonomiske forhold, og den historiske og teknologiske kontekst for ens økonomiske liv.

Læs mere om finansiel dannelse her:

Læs om hvordan vi underviser:

YouTube
Instagram