Hvad er We-Grow?

 

We-Grow er en apolitisk, uvildig og ikke-kommerciel forening, der udvikler og formidler finansiel dannelse for unge i hele Danmark.

Finansiel dannelse er en forudsætningen for balance i livet,
mad på bordet og tag over hovedet. Forståelse for de mest basale økonomiske begreber og økonomiens bredere sammenhæng i Danmark er en kompetence for alle, men det er ikke alle der har den. De fleste unge forlader en ungdomsuddannelse uden. De starter deres voksentilværelse uden at vide hvordan man lægger et budget eller hvor vigtigt det er. Privatøkonomi er oven i købet tabubelagt for mange unge – specielt hvis den skranter – og mange med ondt i finanserne har derfor ofte svært ved at række ud.
Det gør We-Grow noget ved!

Vi tilbyder kurser og undervisningsforløb der klæder de unge på til at forstå og styre deres privatøkonomi, tage finansielle beslutninger på et kvalificeret vidensgrundlag, og deltage i samfundsdebatten og -udviklingen. Finansiel dannelse er fundamentalt for at skabe innovative og stærke løsninger til den fremtid de unge skal bygge og leve i. Fremtiden tilhører de unge!

Nysgerrig på hvordan vi griber det an?

Hvem er We-Grow?

 

We-Grow består af en Bestyrelse, et Advisory Board, det Daglige Team og Ungepanelet.

Foreningen er stiftet af Karin Lund-Frank, som har samlet disse erfarne og stærke kompetencer med tanke på diversitet og dermed den bedst mulige platform for unge og den finansielle dannelsesrejse som We-Grow ønsker at give unge under 30 år.

Vi er mange fordelt over hele landet. Så når vi ikke mødes fysisk, så er vi sammen i cyberspace.

Udover ovennævnte hold trækker vi på Finansforbundets erfarne senior medlemmer til undervisning og kyndig vejledning.

Skal vi komme ud og undervise på din skole? Eller er du virksomhed der vil gøre noget for samfundet og styrke din CSR-profil?

Samarbejdspartnere

Filosofi og undervisningskoncept

”The limits of my language mean the limits of my world.” ~ Wittgenstein

Det økonomiske sprog

Målet med undervisningen er at give de unge et økonomisk ordforråd og begrebsapparat, et økonomisk sprog, så de bliver i stand til at tale om og tænke over økonomiske spørgsmål, gøre sig begreb om deres egen økonomi, deltage i samfundsdebatten og dermed demokratiet. I undervisningen gennemgår vi blandt andet:

  • Hvad en lønseddel indeholder
  • Hvordan man udarbejder et budget
  • Hvordan boligmarkedet fungerer
  • Hvordan skattesystemet fungerer
  • Hvilke typer lån der findes, og hvad de koster

Den økonomiske adfærd

Ægte adfærdsforanding kommer indefra, og derfor går vi i dialog med de unge om hvilken rolle penge spiller i deres egen livsverden, og vi spiller der simulerer svære finansielle livssituationer og valg. På den måde opnår de unge indsigt i deres personlige finansielle relationer, kompetencer og handlemønstrer, samtidig med at snak om privatøkonomi aftaburiseres og det bliver cool at have styr på privatøkonomien, sejt at sige nej til overforbrug og fedt at have en opsparing eller investering.

Ung til ung, og så de ældre

Unge taler bedst med andre unge, og det er et eksplicit mål at de med tiden skal overtage arbejdet i foreningen. Derfor har vi skabt Ungepanelet, hvor vi inddrager de unge i arbejdet i foreningen, og så deltager der altid minimum to personer i undervisningen, en ældre og en yngre. Sidstnævnte giver et mere dynamisk læringsrum, hvilket højner kvaliteten, og det giver mulighed for at bygge bro over eventuelle generationskløfter.

Uvildigt, apolitisk og ikke-kommercielt

Vores mål er at fremme unges finansielle dannelse, hverken mere eller mindre. Vi lader os ikke påvirke af andre interesser, hverken politiske eller kommercielle. I vores undervisning beskriver vi det finansielle landskab og fortæller om mulige konsekvenser af finansielle valg, men vi anbefaler aldrig det ene frem for det andet.  For at sikre, at vores koncept forbliver uvildigt, apolitisk og ikke-kommercielt, har vi nogle retningslinjer vores undervisere skal følge – se dem her.

Følgeforskning

Vi evaluerer efter hvert undervisningsforløb for at optimere undervisningsmaterialerne og -metoden, og sikre at undervisningen er vedrørende, inspirerende og effektiv.

Onlineplatform, blended learning og spil

We-Grow.dk er under stadig udvikling, men allerede nu kan du som medlem logge ind og blive klogere på finansielle spørgsmål om alt fra budgetlægning til investering. Læs mere om fordelene ved medlemskab her. Vi har tilknyttet dygtige folk, programmører, grafikere og vi har nogle spændende projekter i ilden, som vi ikke kan vente med at annoncere mere om. Vi arbejder blandt andet på et digitalt og analogt brætspil, og noget der kommer til at hedde Det Finansielle Kompetencehjul! 

Netværk

Vores team er fordelt over hele landet, og vi arbejder konstant for at bygge og vedligeholde et stærkt netværk, netop for at sikre, at vi har de sejeste og mest kreative hjerner i arbejdet med finansiel dannelse – og her er Ungepanelet igen en uundværlig resurse, tak til jer! 🙂

FN’s Verdensmål…

…blev vedtaget i 2015 og består af 17 mål for bæredygtig udvikling for mennesker og planeten, som vi gerne skulle nå inden 2030. Og det handler blandt andet om økonomisk marginalisering, ulighed og fattigdom, og det ved vi noget om i We-Grow.

Finansiel dannelse for unge er med til at sikre målene

En sund økonomi og et bæredygtigt samfund består af ansvarlige borgere, og en forudsætning for ansvar er viden. Derfor står der under verdensmål nr. 12, at mennesker alle steder skal have den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen. For os i We-Grow er det selvsagt, at viden om basale privat- og samfundsøkonomiske mekanismer er en helt essentiel del af en (4) kvalitetsuddannelse og en mulighedsbetingelse for (12) ansvarlige forbrugs- og produktionsvaner.

 

Karin Lund-Frank

Karin Lund-Frank

Direktør og Stifter af We-Grow

 

”all transformation is lingvistic, if you want to change the world you have to change the communication”

Karin er uddannet i den finansielle sektor og har efterfølgende uddannet sig på universiteter i Danmark og USA med fokus på kommunikation som værktøj til forandring mellem kulturer, i organisationer og mellem mennesker. Efterfølgende er det teoretiske grundlag udbygget med endnu en master fra Linkøping Universitet som Change agent – med fokus på læring gennem ledelse og forståelse af inddragelse af alle ressourcer fx genderdiversity, intersectionalitet.

Innovation og retfærdighed har været en rød tråd gennem årerne. Først gennem udviklingen af Børs-spillet der blev introduceret af BG Bank, Penge og Privatøkonomi samt Børsen tilbage i 1990érne. Denne aktivitet var med til at gøre handel med aktier tilgængelig og forståelig for alle og altså ikke kun forbeholdt de få. Spillet eksisterer stadig under navnet Aktie-spillet. Efterfølgende var hun medstifter af mybanker.dk, en portal der sikre transparens i pengeinstitutters priser på låne-ydelse (ÅOP). I 2019 stiftede Karin foreningen We-Grow – finansiel dannelse for unge, netop for at sikre en demokratisk og ikke-kommerciel adgang til finansiel viden for unge i Danmark.

YouTube
Instagram