Kan man nå at aktivere sit frikort i løbet af året, eller skal man vente til slutningen af året?

Du kan aktivere dit frikort til enhver tid på året. F.eks. hvis du i årets løb får et fritidsjob.

Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev er et pant i ejendommen, som ejer af ejendommen udsteder til sig selv. Ejeren har så mulighed for at stille ejerpantebrevet til sikkerhed for f.eks. et boliglån.

Hvad betyder bidrag?

Bidraget er et gebyr, som låntager betaler til realkreditinstituttet for at administrere lånet og samtidig tage risikoen for at realkreditlånet bevarer sin værdi i ejendommen og bliver tilbagetalt.

Hvilke dokumenter er vigtige når man skal købe en andelsbolig?

Der er mange dokumenter og oplysninger i forbindelse med køb af en andelsbolig. Men jeg synes, at vedtægterne, seneste årsregnskab med budget for det kommende år, referat af den seneste generalforsamling og eventuelt vedligeholdelsesplanen er gode at starte med. Disse...

Hvad er et swap-lån?

Renteswap er den ene del af en finansiel aftale, hvor den anden del er realkreditlånet. Andelsboligforeningen optager et lån med variabel rente i et realkreditinstitut/pengeinstitut, og ønsker at den variable rente byttes om med en fast rente (så foreningen kender...

Hvordan kan jeg få en billig andelsbolig?

Der er stor efterspørgsel på andelsboliger, så det er svært. Mange andelsboligforeninger har ventelister, som man kan blive skrevet op på. Og ellers skal du have gang i dit netværk – hør venner, som bor i andelsbolig om du kan blive skrevet på venteliste – sommetider...

Hvordan får man en lejebolig?

Hvis du ønsker en almen familiebolig, vil det være en rigtig god idé, at lade sig skrive op i en af de mange almene boligselskaber, for at komme på venteliste. Man kan blive skrevet op fra man fylder 16 år mod et mindre årligt gebyr, der kan variere fra boligselskab...

YouTube
Instagram